loading...

Nữ sinh bị Thầy Giáo già hiếp dâm mạnh bạo, thầy ơi lồn em đau quá. Truyện Thầy ơi sao thầy hiếp dâm nát lồn em 18+ … vùng vẫy, nhưng khồng ngờ cánh tay ấy quá khỏe và tập kích bất ngờ, làm tôi bị thu phục trong tít tắt. … Hắn liền tán mạnh vào mặt tôi, dập tan tiếng la, đồng thời nhét nhanh vào miệng tôi một vật gì đó. … Tôi định nghiến chặt hàm răng lại, biết đâu đau quá hắn thả tôi ra.

Comments are closed.